Bài 1.1: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống
Bấm vào để phóng to

Để thực hiện tạo và phát hành Hóa đơn trên hệ thống Bkav eHoadon, bạn có thể thực hiện theo 2 cách:

  • Cách 1: Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống
  • Cách 2: Tạo Hóa đơn từ file Excel và upload file Excel Hóa đơn lên hệ thống (xem hướng dẫn tại đây)

Bài viết này sẽ hướng dẫn Cách 1: Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://van.ehoadon.vn

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Tạo Hóa đơn mới (2).

Bước 4: Chọn Loại HĐ, Mẫu số, Ký hiệu, Ngày lập (3) và nhập thông tin Người mua (4), sau đó bấm Thêm chi tiết Hóa đơn (5) để thêm mới hàng hóa, dịch vụ.

Bước 5: Nhập thông tin hàng hóa, dịch vụ (6), sau đó bấm Ghi lại (7) để hoàn thành việc thêm hàng hóa, dịch vụ.

Ghi chú:

  • Trường hợp cần nhập chiết khấu cho hàng hóa, dịch vụ thì bạn tick vào ô Nhập chiết khấu.
  • Nếu có nhiều hàng hóa, dịch vụ cần nhập, bạn có thể bấm nút Ghi lại và nhập tiếp để tiếp tục nhập thông tin cho các hàng hóa, dịch vụ khác.

Bước 6: Sau khi hoàn thành việc nhập thông tin cho Hóa đơn, bấm Ghi lại & Phát hành (8) để thực hiện phát hành Hóa đơn.

Ghi chú: Bạn cần kiểm tra lại thông tin Thuế GTGT trên Hóa đơn cho chính xác.

Bước 7: Cửa sổ "Nhập mã PIN của USB Token" hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số (9), sau đó bấm Xác nhận (10).

Bước 8: Sau khi phát hành Hóa đơn thành công, bạn gửi thông tin tra cứu Hóa đơn đến khách hàng bằng cách bấm vào nút Gửi (11).

Bước 9: Hệ thống thông báo “Đã gửi thành công”, bấm Đóng (12) để hoàn thành việc gửi thông tin tra cứu Hóa đơn.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo và phát hành Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon. Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bkav